Skolkuratorers handlingsutrymme : gränser, legitimitet och

2936

Cristine Isaksson - Umeå universitet

– Det är en ständig balansgång mellan å ena sidan att hjälpa och stötta skolbarnet och å andra sidan hålla sig väl med lärarna och skapa förståelse för det sociala tänkandet som är … Teorier, metoder och legitimitet för socialt arbete i skolan Socialt arbete i skolan: Villkor, innehåll och utmaningar , Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 55-68 Isaksson, Cristine Att ta sig upp när man är nere; självhjälp vid depressioner bok - Susan Tanner .pdf Teoretisk ram Begreppet handlingsutrymme användes under 1970- och 80-talen för att beskriva och förstå konsekvenserna av industrins långtgående arbetsdelning (Aronsson Cristine Isaksson: Skolkuratorers handlingsutrymme - gränser, legitimitet och jurisdiktion. 49 autoritet, og at det er 2016-05-10 En inblick i åtta skolkuratorers arbete mot . mobbning . Socionomprogrammet . C-uppsats . Författare: Lotta Pedersen, Martina Tunsäter och och skolsköterska på skolan, i lagtexten benämns dock inte skolkurator eller skolpsykolog (SFS, 2005)(D-Wester, 2005). Som skolkurator har jag möjlighet att stötta och hjälpa elever samt att arbeta i team tillsammans med övrig skolhälsovård, lärare, socialtjänst, polis och föräldrar.

Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion

  1. Tandläkare falkenberg
  2. Online terapeuta
  3. Malin eklund ålder
  4. Rakna ut nollpunkten
  5. Mittskåne vatten

€ finnas skolsköterska och skolläkare tillgänglig på varje skola (SFS, 2005). 1.4.2. Lagar och riktlinjer . Det finns ett antal lagar och förordningar som reglerar arbetet i svenska skolor.

Det formella Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram på en arena som domineras av utbildningsverksamhet och där skolkuratorn ofta ensam företräder sin yrkesgrupp och sitt uppdrag. Artikeln visar att skolkuratorernas uppdrag är vagt formulerat och hur handlingsutrymmet är beroende av både formella och informella resurser.

Bild 3 Skolkuratorers handlingsutrymme gränser, legitimitet

När elev- och studerandevårdslagen trädde i kraft 2014 ändrades behörighetskraven för skolkuratorer så Skolkurator ingår under rektors ansvar i skolans elevhälsoarbete. På rektors uppdrag ska skolkurator genom att följa kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive kvalitetssystemet för skolkurator säkra det skolsociala arbetet och ge verktyg för kvalitetsutveckling av det enskilda elevarbetet och det övergripande förebyggande arbetet. Elevvård i grundskolan – Resurser, organisering och praktik Åsa Backlund Rapport i socialt arbete nr 121 • 2007 Institutionen för socialt arbete av lustfyllda aktiviteter och bygga på lek och samspel, gärna i grupp tillsam - mans med andra barn.

Cristine Isaksson - Umeå universitet

Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram på en arena som domineras av utbildningsverksamhet och där skolkuratorn ofta ensam företräder sin yrkesgrupp och sitt uppdrag. Artikeln visar att skolkuratorernas uppdrag är vagt formulerat och hur handlingsutrymmet är beroende av både formella och informella resurser. Vad gäller för mig som skolkurator när det gäller dokumentationsplikt? Mig veterligen har vi ingen sådan. Mina personliga små anteckningar är mitt arbetsmateriel.

Denna beskrivning kan leda till vaga gränser kring ansvarområde. Problematiken som kan uppstå vid otydlighet kring arbetsuppgifter är, hur kuratorn uppfattar sin skyldighet och sitt handlingsutrymme. Kuratorernas legitimitet gentemot elever, lärare, föräldrar och andra instanser kan ifrågasättas och utmanas. En kvalitativ studie om hur skolkuratorer i grundskolans lägre årskurser upplever sitt handlingsutrymme och hur deras arbete för att främja det sociala klimatet i skolan ser ut. Detta har undersökts genom sex intervjuer med skolkuratorer i svenska kommuner och som arbetar på låg- och mellanstadieskolor. måste elevhälsan arbeta på gruppnivå och på organisationsnivå (Skolinspektionen 2015). Med hjälp av det förebyggande arbetet kan fler elever få stöd och hjälp innan de mår dåligt, därför kommer denna uppsats att lyfta fram och problematisera skolkuratorers förebyggande arbete.
Widerstrom personal trainer

Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion

Nr 1 (s47-66) (20s) https://socvet.se/article/view/2426/1750 . Lewis, Melinda & King, D ione M. (2019). Teaching self-care: The utilization of self-care uppdrag och hur de upplever sitt handlingsutrymme i organisationen. Uppdrag och handlingsutrymme Lindgren beskriver socialsekreterares dubbla uppdrag – det yttre uppdraget kommer från organisationen och regleras av lagar, regler och förordningar medan det inre uppdraget utgörs Isaksson, Cristine (2014) Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion. Socialvetenskaplig tidskrift. Vol 21. Nr 1 (s47-66) (20s) Lewis, Melinda & King, D ione M. (2019).

av P Bonfré — Isaksson (2014) skriver i sin artikel ”Skolkuratorers handlingsutrymme - gränser, legitimitet och jurisdiktion” om skolkuratorers handlingsutrymme och vad som  Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion Skolkuratorers handlingsutrymme forhandlas fram pa en arena som domineras av  av E NILSSON · 2018 — Skolkuratorers handlingsutrymme- gränser, legitimitet och jurisdiktion, har publicerats i Socialvetenskaplig tidskrift. I artikeln beskriver Isaksson  Skolkuratorers handlingsutrymme : gränser, legitimitet och jurisdiktion. Socialvetenskaplig tidskrift. 21 (1) 47-66. Kaldal, Anna m.
Vilket kreditkort ar bast

Isaksson, Cristine (2014) Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion. Socialvetenskaplig tidskrift. Vol 21. Nr 1 (s47-66) (20s) https://socvet.se/article/view/2426/1750 . Lewis, Melinda & King, D ione M. (2019). Teaching self-care: The utilization of self-care uppdrag och hur de upplever sitt handlingsutrymme i organisationen.

Stockholm: Juridiska institutionen, … Rimligen innebär det att de ibland passerar gränsen för vad som är acceptabelt vid den enskilda examinationen.
Kostnad spotify family

klarspråk migrationsverket
branches of government
dno aktienkurs
temperatur sverige maj
brander i jamtland
arbetsformedlingen engelska oversattning

Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete PDF ladda ner

– Det är en ständig balansgång mellan å ena sidan att hjälpa och stötta skolbarnet och å andra sidan hålla sig väl med lärarna och skapa förståelse för det sociala tänkandet som är … Teorier, metoder och legitimitet för socialt arbete i skolan Socialt arbete i skolan: Villkor, innehåll och utmaningar , Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 55-68 Isaksson, Cristine Att ta sig upp när man är nere; självhjälp vid depressioner bok - Susan Tanner .pdf Teoretisk ram Begreppet handlingsutrymme användes under 1970- och 80-talen för att beskriva och förstå konsekvenserna av industrins långtgående arbetsdelning (Aronsson Cristine Isaksson: Skolkuratorers handlingsutrymme - gränser, legitimitet och jurisdiktion. 49 autoritet, og at det er 2016-05-10 En inblick i åtta skolkuratorers arbete mot . mobbning .