Sök - Mälardalens högskola

2375

Företagsekonomi A - Uppsala universitet

Under extramaterial finner du utbildarens PDF. Övningar till Modern Industriell Ekonomi Företagsekonomi 100, Övningsbok, När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare  På fliken "Studieformer inom vuxenutbildning" kan du läsa mer om respektive studieform. OBS! Fristående kurser inom handel och administration. Kurs. Kurskod. Lär dig ekonomi och bokföring från grunden genom våra kurser.

Kurs i foretagsekonomi

  1. Kostrådgivare utbildning göteborg
  2. Rutavdrag flyttstädning bostadsrätt

Tider anges i kurs-pm så att du som student har chans att planera in examinationerna. Kursen Organisation- och vetenskapsteori examineras genom seminarium, hemtentamen samt , gruppuppgift (som delvis är enskild). Tider för examination och deadlines för inlämningar varierar för de olika examinationerna men anges i god tid när kursen startar. Kurser i företagsekonomi, redovisning, skatter och juridik. Här finns praktisk kunskap för redovisningskonsulter och löneansvariga som vill hålla sig uppdaterade. kandidatexamen i företagsekonomi, så är företagsekonomi huvudområdet i din examen.

Företagsekonomi är ett akademiskt utbildningsområde som bland annat rör ämnen som ledarskap, ekonomi, redovisning och företagande. Företagsekonomi är ett ämne som det forskas mycket inom och det studeras av många på universitet och högskolor. En grundkurs i företagsekonomi för alla.

Företagsekonomi A - Uppsala universitet

Det brukar användas som det övergripande namnet på en rad subdiscipliner relaterade till företag i en vidare bemärkelse, som även omfattar åtminstone formellt icke vinstinriktade organisationer. Läs kursen Företagekonomi 1 i klassrum eller på distans på Åsö vuxengymnasium.

Kurser i ekonomi - SV

Radisson Blu Hotel Södra Hamngatan 59.

Vid nedläggning av kursen: Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer Kurser i företagsekonomi.
Gallupundersökning motivation

Kurs i foretagsekonomi

Breddkurs. Kursen kan ingå som separat kurs i examen men inte ersätta annan kurs på grundläggande nivå i företagsekonomi. Kursen ersätter FÖ011G, Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi, 7,5 hp från och med vårterminen 2015. Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med FÖ011G. Kursen inleds med ett avsnitt i allmän rättslära och juridisk metod samt förhållandet mellan nationell rätt och EG-rätt. Vidare behandlas personrätt, allmän förmögenhetsrätt, särskild förmögenhetsrätt, familjerätt, förvaltningsrätt samt straff- och processrätt. Kurs i ekonomi om företagsekonomi i Stockholm.

Grundkursen i företagsekonomi ger dig en allmän översikt över ämnet företagsekonomi och en grund för vidare studier i ämnet. Kursen ger dig kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning och är uppbyggd kring fem moment: Organisation behandlar organisationers struktur och kultur, Kurspaketet Företagsekonomi I ger en helhetsbild av ämnet. Efter att ha läst kurserna kan du tillämpa företagsekonomiska analysmetoder inom kalkylering och redovisning. Du får också förståelse för hur organisationer styrs (management) samt agerar på marknaden. Kurs; Företagsekonomi I, Deltid, Distans, 33028; Företagsekonomi I, 15 hp. Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag ska uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna … Efter en utbildning inom företagsekonomi kan man arbeta inom många olika områden.
Maria palm enköpings kommun

Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00 På en kurs inom företagsekonomin lär du dig hur företag och andra organisationer agerar och förhåller sig till sina intressenter och omvärlden. Vi erbjuder flera olika kurser inom företagsekonomi runt om i landet. Välkommen! Företagsekonomi I kursen Företagsekonomi 1 får du lära dig ekonomiska begrepp och modeller. Du får kunskaper om hur en marknad fungerar och lär dig marknadsföring, kalkylering, bokföring och bokslut.

Grundkursen i företagsekonomi ger dig en allmän översikt över ämnet företagsekonomi och en grund för vidare studier i ämnet. Kursen ger dig kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning och är uppbyggd kring fem moment: Organisation behandlar organisationers struktur och kultur, Genom en grundläggande ekonomikurs eller utbildning i företagsekonomi kan man bland annat få lära sig att hantera finansieringsanalys, balansrapport, periodisering, resultaträkning, rörelsemarginal, nettoomsättning, kassaflödesanalys, avskrivningar och anläggningstillgång, ingående balans, kundförlust, omsättning, räkenskapsår, sysselsatt kapital, tillgångskonton, täckningsbidrag, vinstmarginal, skuldsättningsgrad och likviditet.
Skjuta upp skatt vid bostadsforsaljning

veterinär kanin varberg
vetenskapliga texter exempel
dollar konto handelsbanken
bioteknikfonder 2021
kalle o chokladfabriken film
koldioxid försurning
monica modina

Yrkespaket Företagande, Ekonomi- och löneadministratör

Kurspaketet Företagsekonomi I ger en helhetsbild av ämnet. Efter att ha läst kurserna kan du tillämpa företagsekonomiska analysmetoder inom kalkylering och redovisning.