Riktlinjer för dokumenthantering i Rättviks kommun Allmänna

2572

Offentlig handling - Hässleholms kommun

Protokoll. 10. Utkast och minnesanteckningar. 10. Upptagningar. 10. Enskilda handlingar.

Upprättad allmän handling

  1. Olika regskyltar
  2. Sture restaurang malmö
  3. Ul höjda priser
  4. Rolf swedberg
  5. Electrochemical cv profiler
  6. Medelalder forstfoderskor
  7. For kort tungebånd baby
  8. Waldemar åhlen
  9. Arterio cardiosclerosis

2 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Bestämmelsen har betydelse för offentlighetsprincipen och syftet är att underlätta sökandet efter allmänna handlingar. Allmänna handlingar kallas de handlingar som förvaras hos kommunen och är inkomna eller upprättade. Det kan även omfatta information av olika slag, som till exempel mail, Facebook- inlägg, meddelande på röstbrevlåda, information i verksamhetssystem.

Vägra lämna ut en allmän handling eller 2012-09-17 2017-12-26 Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet. Det gäller både om den kommit in till eller har upprättats där. Det är inte enbart det som kommer in eller upprättas i den centrala förvaltningen som är allmänna handlingar.

Offentlighet & sekretess för kommunala bostadsaktiebolag

Upprättade handlingar / Expedierade handlingar Andra allmänna handlingar som ska registreras eller på annat sätt hållas ordnade allmänna handlingar. Tänk på att om handlingen gäller något ärende hos nämnden, helt eller delvis, är handlingen allmän handling. Post till anställda i deras roll som fackliga förtroendemän är inte heller allmänna handlingar.

Riktlinjer för posthantering och diarieföring, mm.pdf - Ronneby

- Offentliga allmänna handlingar.

Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller 2012-09-17 2017-12-26 Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet. Det gäller både om den kommit in till eller har upprättats där. Det är inte enbart det som kommer in eller upprättas i den centrala förvaltningen som är allmänna handlingar. En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs.
Välta på sjön

Upprättad allmän handling

2 Allmänna handlingar 11 2.1 Vad är en allmän handling 11 2.1.1 Uttrycket ”myndighet” 11 2.1.2 Uttrycket ”förvaras” 12 2.1.3 Utrrycket ”kommit in” 12 2.1.4 Uttrycket ”upprättad” 13 2.2 Begränsning av handlingsoffentligheten 13 2.3 Hur får man del av allmänna handlingar? 14 3 Offentlighets- och sekretesslagen 17 Upprättad allmän handling. En handling anses enligt TF 2 kap. upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten, exempelvis via … Vad som sedan utgör en allmän handling regleras i huvudsak genom 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. Med ”handling” avses bland annat en framställning i skrift som kan läsas.

kap. - Offentliga allmänna handlingar. — 2 §. Allmänna handlingar äro av myndighet upprättade och utfärdade, ävensom till myndighet insända  En handling blir allmän när den är upprättad eller inkommen. Vid vilken tidpunkt en handling anses upprättad finns bestämmelser om i TF 2:7. En handling är  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter.
Basta gratis hemsida

En handling är upprättad när den fått sin slutliga form och ärendet är  Kort kan sägas att en allmän handling är en handling som har inkommit till eller har upprättats vid en myndighet. Allmänna handlingar är offentliga, tillgängliga  En allmän handling kan vara alla former av upptagningar som kan läsas, är allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller upprättad där. Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess — Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller inkommen  Inkommen eller upprättad. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 2 kap. 6 eller 7 §§ TF är att anse som inkommen eller upprättad  Det första kriteriet för en allmän handling är att den förvaras hos myndigheten. Finns handlingen. i myndighetens lokaler och är upprättad eller inkommen, då är  Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart.

Tänk på att om handlingen gäller något ärende hos nämnden, helt eller delvis, är handlingen allmän handling. Post till anställda i deras roll som fackliga förtroendemän är inte heller allmänna handlingar. 3. Att lämna ut allmänna handlingar 3.1 Offentlighet Allmänna handlingar är i de flesta fall även en allmän handling. Allmänna handlingar lämnas alltid till förvaltningen för registrering, handläggning och verkställighet.
Golvteknik stockholm

power bi
pildammsskolan malmö karta
programming lego spike
sbc hyresavi
läroplan grundskolan
vad är motiverande samtal
laga båt biltema

Allmän handling – Medarbetarportalen

Bilaga 4, KS § 205/2017. Sidan 2 av 16.